Brugerbetingelser

 for Pinstop Fair Samkørsel

Definitioner 

  • ”Appen” henviser til den app, som er udviklet til at tilbyde Pinstops produkt til Brugerne.

  • ”Bruger” henviser til de personer, som har downloadet Appen, og som kan anvende Appen som Chauffør, Passager eller begge dele.

  • ”Chauffør” henviser til en privat person, som anvender Appen til at tilbyde et lift til en potentiel Passager.

  • ”Passager” henviser til en privat person, som anvender Appen til at søge et lift hos en Chauffør.

  • ”Personlige Data” henviser til de data, som Brugerne direkte har opgivet til Pinstop, eller som er opgivet til sociale medier, og som derigennem er videregivet til Pinstop. Personlige data omfatter personoplysninger som navn, kontaktoplysninger, kørselsmønstre, billede etc., men ikke personfølsomme oplysninger.

  • ”Platformen” henviser til den teknologiske software, som ligger bag løsningen om at forbinde Chauffører og Passagerer, således der opnås samkørsel og automatisk betaling i forbindelse hermed. Desuden indeholder Platformen alle data, der indsamles om Brugerne.

  • ”Samtykkeerklæring” henviser til særskilt samtykkeerklæring, som Brugerne skal acceptere i forbindelse med første anvendelse af Appen.

Brugerbetingelser for Pinstop

1.      Indledning.                 
1.1.   Pinstop tilbydes i Danmark af NowDanmark ApS

1.2.   Ved at downloade Appen accepterer du disse brugerbetingelser.

1.3.   Hvis du ikke kan acceptere disse brugerbetingelser, bedes du slette din profil og afinstallere Appen.

1.4.   NowDanmark ApS forbeholder sig ret til at ændre disse brugerbetingelser. NowDanmark ApS vil kommunikere enhver ændring af disse brugerbetingelser til dig per e-mail og/eller push-besked i app’en. Ændringen vil ligeledes fremgå af NowDanmark ApS hjemmeside www.pinstop.dk. Du vil, ved din fortsatte brug af produktet efter at være blevet underrettet om ændringen, give dit samtykke til ændringen.

2.      Oprettelse af og nedlukning af konto.


2.1.   For at benytte Pinstop skal du være fyldt 15 år, registrere dig i Appen samt vedligeholde din personlige profil.

2.2.   Profiloprettelsen kræver, at du verificerer dig via NemID/MitID, opgiver dit fulde navn, samt indtaster dit personlige telefonnummer, et kodeord og en e-mailadresse, som du bruger aktivt. Vi bruger disse oplysninger til at holde kontakt med dig og sende dig servicemeddelelser, herunder opdateringer af disse brugerbetingelser.

2.3.   Chauffør: Ønsker du at benytte app’en som Chauffør, skal der indtastes registreringsnummer på den/de biler du ejer/er fører af og bankkontonummer, hvor det indkørte beløb kan overføres til. Alternativt til egen bankkontonummer kan det i app’en vælges at donere det indkørte beløb til en valgfri organisation. Dette kan også kombineres.

2.4.   Passager: Ønsker du at bruge app’en som passager, skal der indtastes kreditkortnr.

2.5.   Chauffør og Passager: Ønsker du at bruge appen både som Chauffør og Passager, skal både punkt 2.3 og 2.4 følges.

2.6.   Punkt 2.3 og 2.4 kan opdateres/vedligeholdes efter oprettelse af profil.

2.7.   Du må benytte Pinstop, så længe den er i drift i Danmark, og du har en gyldig profil.

2.8.   Vil du lukke din konto, skal du anmode om det ved at sende mail til info@pinstop.dk

3.      NowDanmark


3.1.   NowDanmark ApS yder ikke transporttjenester og er dermed ikke et trafikselskab eller en transportudbyder.

3.2.   NowDanmark ApS tilbyder en teknologisk platform, information, betalingsplatform og en metode til at forbinde chauffører og passagerer, som vil køre sammen.

3.3.   NowDanmark kan ikke gøres ansvarlig for lokationsnøjagtigheden, da det afhænger af den enkelte mobiltelefons GPS-funktionalitet.

3.4.   NowDanmark ApS er ikke og vil ikke agere som agent for Brugerne.

3.5.   Det er op til Chaufføren at beslutte, om denne ønsker at tilbyde en tur til en Passager, når chaufføren kontaktes.

3.6.   Det er op til Passageren at beslutte, om denne ønsker at acceptere et tilbud om en tur fra en chauffør.

3.7.   Pinstop dækker udelukkende leveringen af en teknologisk platform, der tillader brugere at tilbyde ikke-kommerciel samkørsel i en privat kontekst. Aktiviteter mod betaling eller godtgørelse i enhver erhvervsmæssig sammenhæng er ikke tilladte. Den eneste kompensation for samkørsel, hvor en Chauffør tilbyder et tomt sæde i hans/hendes bil til en Passager, er deling af omkostningerne, der er forbundet med turen, og som ville forekomme, selv hvis rejsen ikke blev delt med andre Passagerer. Ethvert honorar, som en chauffør modtager fra en passager uden om Pinstop-appen, vil anses som misligholdelse og medføre øjeblikkelig udelukkelse og suspension fra Pinstop-appen.

3.8.   En Chauffør må under ingen omstændigheder opnå øvrige kommercielle eller erhvervsmæssige fordele gennem brugen af Pinstop, end de, som kan opnås gennem Pinstop-appen. Chaufføren må således ikke yde yderligere tjenester til passageren, såsom pakkelevering eller andre kommercielle tjenester.

3.9.   Det understreges overfor brugerne at brug af Pinstop og tilbud af ture mod betaling eller belønning, som ikke respekterer punkt 4.5, 4.6 og 4.8, kan være ulovligt og udløse retslige skridt i henhold til gældende lovgivning.

3.10.               Ethvert brud på ovennævnte betingelser vil give anledning til øjeblikkelig suspension af brugerkontoen. Fremtidig brug af Pinstop kan også begrænses.

4.      Priser og betaling for brug


4.1.   Alle priser for brug af Pinstop fremgår af den til enhver tid gældende prisliste på www.pinstop.dk

4.2.   Prisen for betaling af turen mellem Passager og Chauffør udgør en deling af den til enhver tid skattemæssige fast satte fradragsberettigede takst.

4.3.   Gebyr for brug af Pinstop beregnes som følger:

4.3.1. Månedligt abonnement og derefter ingen gebyr for brug af Pinstop

4.3.2. Gebyr pr. kilometer. Som Passager vil man ikke opnå fordelen ved at være flere i bilen.

4.4.   Chauffører vil modtage det indkørte beløb minus evt. gebyr til Pinstop hver måned omkring den første i måneden.

4.5.   Passagerer vil efter hver endt tur få trukket det skyldige beløb samt evt. gebyr for turen på deres kreditkort.

4.6.   NowDanmark ApS kan ikke holdes ansvarlig for forkert afregning mellem Chauffør og Passager som følge af forkert brug af Appen.

4.7.   Det er til enhver tid Passagerens ansvar at starte og afslutte en tur korrekt.

4.8.   NowDanmark dækker ikke Chaufførens tab, hvis en Passager ikke er kreditværdig/ikke kan betale.

4.9.   NowDanmark forbeholder sig retten til at udelukke Brugere, der ikke overholder betalingsreglerne samt brugere registreret i RKI.

4.10  Vælger du at købe et abonnement (se ovenfor), vil betaling foregå gennem Appstore (IOS) eller Google Play (Android)

4.11  Kørselsudgifter betales med dit betalingskort. Første betaling sker gennem vores sikre betalingsgateway. Efterfølgende trækkes pengene automatisk. 

 

4.12  Alle transaktioner foretages i DKK 

 

5.      Adfærdskodeks


5.1.   For at facilitere en god dialog og gensidig respekt mellem Brugerne skal følgende adfærdskodeks respekteres.

5.2.   Pinstop er en platform der:

5.2.1. Hjælper private personer, der allerede har en samkørselaftale med et simpel betalingssetup til en fair pris.

5.2.2. Hjælper private personer med at møde hinanden og aftale at køre sammen.

5.3.   I Pinstop er Brugerne forpligtede til at behandle andre, som de ønsker at blive behandlet selv. Brugerne skal være rimelige og ærlige på alle tidspunkter, drage omsorg for sikkerheden på vejene, opføre sig selskabeligt over for hinanden og nyde den fælles tur.

5.4.   Er en Bruger vidne til ulovlig eller upassende opførsel fra en anden Bruger, opfordres Brugeren til at informere NowDanmark ApS om dette ved at skrive til info@pinstop.dk

5.5.   Alle Brugere forpligter sig til:

•        at bruge deres rigtige navn og holde deres Personlige data opdateret. Anonym deltagelse i Pinstop er ikke tilladt/muligt da alle bliver NemID/MitID valideret ved oprettelse. Brugerne skal opgive deres rigtige telefonnummer. En brugerkonto må ikke oprettes på vegne af en anden person.

•        ikke at bruge, opbevare, behandle eller offentliggøre data indsamlet om andre Brugere gennem Pinstop (såsom, men ikke begrænset til, profilbillede, navn, nummerplade, telefonnummer, e-mail mv.) uden den pågældende Brugers forudgående, skriftlige samtykke.

•        at beskytte deres personlige log-in til Pinstop mod uønsket adgang af en tredjepart og ikke dele deres personlige log-in-oplysninger med andre.

•        ikke at bruge Pinstop til andre formål end samkørsel. Det er ikke tilladt for Chauffører at yde andre tjenester til brugerne (såsom pakkelevering, taxikørsel mv.).

•        at samarbejde med NowDanmark ApS i en undersøgelse af svigagtig aktivitet og bekræfte deres identitet, når dette er nødvendigt.

5.6.    Chauffører forpligter sig desuden til:

•        at respektere passagerer på samme vis, som de ønsker selv at blive respekteret.

•        aldrig at køre under påvirkning af alkohol eller narkotika.

•        ikke at brug håndholdt telefon under kørslen.

•        ikke at medtage flere Passagerer, end køretøjets registrering tillader.

•        at have deres kørekort på sig som foreskrevet af loven, samt fremvise dette til Passageren, hvis anmodet herom.

5.7.   Passagerer forpligter sig desuden til:

•        at behandle deres Chauffører respektfuldt på alle tidspunkter.

•        at respektere bilen og al anden ejendom tilhørende Chaufføren og behandle dette med særlig omhu.

•        altid at bruge sikkerhedssele.

•        altid at sørge for, at bruge Appen korrekt så korrekt betaling for turen sker.

 

 

6.      Handelsbetingelser

6.1.   Så snart du har registreret dig med en konto hos Nowdanmark og tilmeldt dig som abonnement i henhold til en abonnementsordning vil dit abonnement hos NowDanmark fortsætte på månedsbasis indtil du opsiger abonnementet. Medmindre du fortryder dit abonnement, bemyndiger du os derfor til at opkræve dig næste måneds abonnementsbetaling i overensstemmelse med Vilkårene og via den betalingsmåde, du har valgt og registreret hos NowDanmark, da du tilmeldte dig.

6.2.   For at opsige Tjenesten, inden en ny måned bliver føjet til din abonnementsperiode, skal du opsige Tjenesten, senest dagen før en ny månedlig abonnementsperiode begynder, idet abonnementet ellers vil fortsætte med opkrævning for endnu en måned, inden abonnementet ophører.

6.3.   For at opsige dit abonnement skal du i din profil ændre status fra ”Abonnement” til ”Intet abonnement”.

6.4.   Fortrydelsesret

6.4.1. Til dit abonnementskøb er knyttet den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage, der løber fra det tidspunkt, hvor du opretter dit medlemskab. Da du har indgået en aftale om et abonnement, er der kun fortrydelsesret ved aftalens indgåelse og ikke i forbindelse med den løbende betaling.

6.4.2. Der er ingen fortrydelsesret på allerede afsluttede ture. Der er ingen fortrydelsesret, idet aftalen mellem chauffør og passager ikke er omfattet af fortrydelsesrettens som defineret i forbrugeraftaleloven. Her henviser vi til dine klagemuligheder.

6.5.   Klage mulighed. Ønsker du at indgive en klage sendes den via ”Kontakt” knappen i app’en. Klagen kan også sendes på Mail til info@pinstop.dk Alle klager bliver håndteret hurtigst muligt og senest inden 3 arbejdsdage. Er du ikke enig i vores afgørelse kan du klage til Center for Klageløsning, Nævnenes hus, Tolboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus, som du finder HER. Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommisionens online klageportal HER.