Kør sammen når I skal samme vej

Handels- og brugerbetingelser

 for Pinstop

 1. Indledning.                 
  1. Pinstop tilbydes i Danmark af NowDanmark ApS
  2. Ved at downloade Pinstop accepterer du disse brugerbetingelser.
  3. Hvis du ikke kan acceptere disse brugerbetingelser, bedes du slette din profil og afinstallere Pinstop.
  4. NowDanmark ApS forbeholder sig ret til at ændre disse brugerbetingelser. NowDanmark ApS vil kommunikere enhver ændring af disse brugerbetingelser til dig per e-mail og/eller push-besked i app’en. Ændringen vil ligeledes fremgå af NowDanmark ApS hjemmeside www.pinstop.dk. Du vil, ved din fortsatte brug af produktet efter at være blevet underrettet om ændringen, give dit samtykke til ændringen.

 2. Oprettelse af og nedlukning af konto.
  1. For at benytte Pinstop skal du være fyldt 15 år, registrere dig i app’en samt vedligeholde din personlige profil.
  2. Profiloprettelsen kræver, at du verificerer dig via NemID/MitID, opgiver dit fulde navn, samt indtaster dit personlige telefonnummer, et kodeord og en e- mailadresse, som du bruger aktivt. Vi bruger disse oplysninger til at holde kontakt med dig og sende dig servicemeddelelser, herunder opdateringer af disse brugerbetingelser.
  3. Chaufør. Ønsker du at benytte app’en som chauffør skal der indtastes registrerings nummer på den/de biler du ejer/er fører af og bank kontonummer hvor det indkørte beløb kan overføres til. Alternativt til egen bankkontonummer kan det i app’en vælges at donere det indkørte beløb til en valgfri organisation. Dette kan også kombineres.
  4. Passager. Ønsker du at bruge app’en som passager skal der indtastes kreditkort nr.
  5. Chauffør og passager. Ønsker du at bruge app’en både som passager og chauffør skal både punkt 2.3 og 2.4 følges.
  6. Punkt 2.3 og 2.4 kan opdateres/vedligeholdes efter oprettelse af profil.
  7. Du må benytte Pinstop, så længe den er i drift i Danmark, og du har en gyldig profil.
  8. Vil du lukke din konto, skal du anmode om det ved at sende mail til info@pinstop.dk

 3. NowDanmark
  1. NowDanmark ApS yder ikke transporttjenester og er dermed ikke et trafikselskab eller en transportudbyder.
  2. NowDanmark ApS tilbyder en teknologisk platform, information, betalingsplatform og en metode til at forbinde chauffører og passagerer, som vil køre sammen.
  3. NowDanmark kan ikke gøres ansvarlig for lokationsnøjagtigheden, da det afhænger af den enkelte mobiltelefons GPS-funktionalitet.
  4. NowDanmark ApS er ikke og vil ikke agere som agent for brugerne.
  5. Det er op til chaufføren at beslutte, om denne ønsker at tilbyde en tur til en passager, når chaufføren kontaktes.
  6. Det er op til passageren at beslutte, om denne ønsker at acceptere et tilbud om en tur fra en chauffør.
  7. Pinstop dækker udelukkende leveringen af en teknologisk platform, der tillader brugere at tilbyde ikke- kommerciel samkørsel i en privat kontekst. Aktiviteter mod betaling eller godtgørelse i enhver erhvervsmæssig sammenhæng er ikke tilladte. Den eneste kompensation for samkørsel, hvor en privat chauffør tilbyder et tomt sæde i hans/hendes bil til en passager, er deling af omkostningerne, der er forbundet med turen, og som ville forekomme, selv hvis rejsen ikke blev delt med andre passagerer.
  8. En chauffør må under ingen omstændigheder opnå kommercielle eller erhvervsmæssige fordele gennem brugen af Pinstop. Chaufføren må ikke yde yderligere tjenester til passageren, såsom pakkelevering eller andre kommercielle tjenester.
  9. Det understreges overfor brugerne at brug af Pinstop og tilbud af ture mod betaling eller belønning, som ikke respekterer punkt 4.5, 4.6 og 4.8, kan være ulovligt og udløse rets tiltag i henhold til gældende lovgivning.
  10. Ethvert brud på ovennævnte betingelser vil give anledning til øjeblikkelig suspension af brugerkontoen. Fremtidig brug af Pinstop kan også begrænses.

 4. Priser og betaling for brug
  1. Alle priser for brug af Pinstop fremgår af den til enhver tid gældende prisliste på www.pinstop.dk
  2. Prisen for betaling af turen mellem passager og chauffør udgør en deling af den til enhver tid skattemæssige fast satte fradragsberettigede takst.
  3. Nowdanmark kan ikke holdes ansvarlig, såfremt en chauffør måtte blive skattepligtig af en del af betalingen, i det tilfælde at chaufføren opnår et overskud ved kørsel i forhold til statens kørselstakst
  4. Gebyr for brug af Pinstop beregnes som følger:
   1. Månedligt abonnement og derefter ingen gebyr for brug af Pinstop
   2. Gebyr pr. kilometer. Som passager vil man ikke opnår fordelen ved at være flere i bilen.
  5. Chauffører vil modtage det indkørte beløb minus evt. gebyr til Pinstop hver måned omkring d. første i måneden.
  6. Passagerer vil efter hver endt tur få trukket det skyldige beløb samt evt. gebyr for turen på deres kreditkort.
  7. NowDanmark ApS kan ikke holdes ansvarlig for forkert afregning mellem chauffør og passager som følge af forkert brug af App’en.
  8. Det er til enhver tid passagerens ansvar at starte og afslutte en tur korrekt.
  9. NowDanmark dækker ikke chaufførens tab hvis passager ikke er kreditværdig/ikke kan betale.
  10. NowDanmark forbeholder sig retten til at udelukke brugere der ikke overholder betalingsreglerne samt brugere registreret i RKI.

 5. Adfærdskodeks
  1. For at facilitere en god dialog og gensidig respekt mellem Brugerne skal følgende adfærdskodeks respekteres.
  2. Pinstop er en platform der:
   1. Hjælper private personer der allerede har en samkørselaftale med en simpel betalings setup til en fair pris.
   2. Hjælper private personer med at møde hinanden og aftale at køre sammen.
  3. I Pinstop er Brugerne forpligtede til at behandle andre, som de ønsker at blive behandlet selv. Brugerne skal være rimelige og ærlige på alle tidspunkter, drage omsorg for sikkerheden på vejene, opføre sig selskabeligt over for hinanden og nyde den fælles Tur.
  4. Er en Bruger vidne til ulovlig eller upassende opførsel fra en anden Bruger, opfordres Brugeren til at informere NowDanmark ApS om dette ved at skrive til info@pinstop.dk
  5. Alle Brugere forpligter sig til:
   1. at bruge deres rigtige navn og holde deres personlige data opdateret. Anonym deltagelse i Pinstop er ikke tilladt/muligt da alle bliver NemID/MitID valideret ved oprettelse. Brugerne skal opgive deres rigtige telefonnummer. En brugerkonto må ikke oprettes på vegne af en anden person.
   2. ikke at bruge, opbevare, behandle eller offentliggøre data indsamlet om andre Brugere gennem Pinstop (såsom, men ikke begrænset til, profilbillede, navn, nummerplade, telefonnummer, e-mail mv.) uden den pågældende Brugers forudgående, skriftlige samtykke.
   3. at beskytte deres personlige log-in til Pinstop mod uønsket adgang af en tredjepart og ikke dele deres personlige log-in-oplysninger med andre.
   4. ikke at bruge Pinstop til andre formål end samkørsel. Det er ikke tilladt for Chauffører at yde andre tjenester til brugerne (såsom pakkelevering, taxikørsel mv.).
   5. at samarbejde med NowDanmark ApS i en undersøgelse af svigagtig aktivitet og bekræfte deres identitet, når dette er nødvendigt.
  6. Chauffører forpligter sig desuden til:
   1. at respektere passagerer på samme vis, som de ønsker selv at blive respekteret.
   2. aldrig at køre under påvirkning af alkohol eller narkotika.
   3. ikke at brug håndholdt telefon under kørslen.ikke at medtage flere Passagerer, end køretøjets registrering tillader.
   4. at have deres kørekort på sig som foreskrevet af loven, samt fremvise dette til Passageren, hvis anmodet herom.
  7. Passagerer forpligter sig desuden til:
   1. at behandle deres Chauffører respektfuldt på alle tidspunkter.
   2. at respektere bilen og al anden ejendom tilhørende Chaufføren og behandle dette med særlig omhu.
   3. altid at bruge sikkerhedssele.
   4. altid at sørge for, at bruge app’en korrekt så korrekt betaling for turen sker.

 6. Licensed Application End User License Agreement
  1. Ved brug af APPen henviser vi til Apples Standard EULA:
   www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula